Pločevinaste strehe in fasade DomicoReference Domico 

Objekt SPAR VelenjeObjekt SPAR Velenje
Objekt SPAR Velenje ima izvedeno DOMICO Planum fasado v treh različnih barvah.

Fotogalerije:


SPAR Velenje

 

 

Osnovna šola IzlakeOsnovna šola Izlake
Fasada DOMICO PLANUM na objektu Osnovna šola Izlake je prikaz, sobivanja moderne in staroavstroogrske arhitekture.

Fotogalerije:


Osnovna šola Izlake

  

 

Prodajni salon Toyota Ljubljana

Prodajni salon Toyota Ljubljana
Fasad DOMICO STRUKTUR na objektu Toyota je primer sodobne, estetske, kvalitetne in ekonomične izvedbe fasade.

Fotogalerije:


Toyota Lexus Ljubljana

 

 

Letališče Brnik - DOMICO GBS strehaLetališče Brnik - DOMICO GBS streha
Hangar male aviacije in nov potniški terminal je pokrit z DOMICO GBS strešno kritino brez vsakršnega vidnega pritrdila.

Fotogalerije:


Letališče Brnik - DOMICO GBS streha

 

 

Letališče Brnik - DOMICO PLANUM fasadaLetališče Brnik - DOMICO PLANUM fasada
Fasada DOMICO Planum na novem potniškem terminal letališča Brnik.

Fotogalerije:


Letališče Brnik - DOMICO PLANUM fasada

 


Objekt MAROS LjubljanaObjekt MAROS Ljubljana
Fasada na objektu Maros Ljubljana je izveden s Planum ploščami širine 600 mm, ki so položene vertikalno. Na tak način se brez težav izvajajo ločne fasade.

Fotogalerije:


Objekt MAROS Ljubljana

 

Objekt SNAGA LjubljanaObjekt SNAGA Ljubljana
Fasada objekta Snaga je izvvedena s kasetami kot podkonstrukcijo in Plnum fasadnimi elementi širine 400 mm položenih vertikalno.

Fotogalerije:


SNAGA Ljubljana - PLANUM fasada

 

Objekt Kočevje

Fasda objekta je izvedena z lamelami Planum različnih širin položene vertikalno s čimer dobimo izgled "črtne kode". 

Fotogalerija:

 

Objekt Kočevje- PLANUM fasada