Izolacija ravne strehe z najboljšim možnim materialom

Toplotna izolacija ravne streheIzolacija ravne strehe z izolacijskimi ploščami Styrodur (stirodur) je prav gotovo najmodrejša odločitev tako za izvajalca kot za investitorja, saj je montaža enostavna in varna, končni rezultat pa je več kot le optimalen. Najboljša možna izolacija ravne strehe je namreč sistem obrnjene strehe. Izolacija strehe nad špirovci pa je najprimernejša, če imamo opravka s poševno streho. Izolacija ravne strehe v smislu obrnjene strehe je že dobro znana in uveljavljena, medtem ko izolacija strehe nad špirovci žal še ni tako dobro znana. Je pa res, da tisti, ki sistem poznajo, zaradi številnih prednosti izberejo sistem izolacije strehe nad špirovci. Izolacijske plošče Styrodur (stirodur) je povsem možno uporabiti tudi kot toplotno izolacijo podstrešja in ne le kot klasično toplotno izolacijo strehe.

 

 

Izolacija ravne strehe v sistemu obrnjene strehe

Izolacijske plošče Styrodur (stirodur) lahko izredno učinkovito uporabimo tudi v kombinaciji z ozelenitvijo ravne strehe, ker je izolacijske plošče Styrodur (stirodur) kot izolacijo ravne strehe v vsakem primeru potrebno obtežiti, saj gre pri sistemu obrnjene strehe za to, da je toplotna izolacija položena nad nivojem hidroizolacije. Ozelenitev ravne strehe je tako povsem logična rešitev, saj je bistveno bolj ugodna kot prani rečni prodec, ki pomeni za streho večjo obtežitev; na drugi strani v vročih poletnih mesecih prani rečni prodec pomeni dodatno termično obremenitev za toplotno izolacijo in posledično celoten objekt, saj izolacijo ravne strehe v vsakem primeru segreva.

 

 

Izolacija strehe nad špirovci prepreči toplotne mostove

Velika prednost izolacije strehe nad špirovci je manjša možnosti nastanka toplotnih mostov. Če uporabimo izolacijske plošče Styrodur (stirodur) pa je prednost toliko večja, saj gre za izvrsten izolacijski material, ki ima veliko tlačno odpornost in je z njim zelo enostavno manipulirati; na drugi strani ostane izolativen tudi v primeru, če pride v stik z vlago, česar ne moremo trditi skoraj za nobeno drugo vrsto toplotne izolacije.