Pločevinaste strehe in fasade DomicoDetajli GBS streha

 

 

Detajl žlota

Žlota prezračevana strehaŽlota prezračevana streha zatični Z profil na leseni podkonstrukciji
GHS250 pdf
GHS250 dwg

 

 

 

 

 

 

 

Detajl sleme

Zaključek sleme topla strehaZaključek sleme topla streha s kasetami kot podkonstrukcijo
GWBK300 pdf
GWBK300 dwg

 

 

 

 

 

 

Zaključek sleme topla strehaZaključek sleme topla streha s trapezno pločevino kot podkonstrukcijo
GWPT301 pdf
GWPT301 dwg

 

 

 

 

 

 

Zaključek sleme topla strehaZaključek sleme topla streha enokapnica s kasetami kot podkonstrukcija
GWBK349 pdf
GWBK349 dwg

 

 

 

 

 

 

Detajl prezračevano sleme

Detajl prezračevano slemeDetajl prezračevano sleme topla streha s kasetami kot podkonstrukcijo
GHPK351 pdf
GHPK351 dwg

 

 

 

 

 

 

Prezračevano sleme topla strehaPrezračevano sleme topla streha s trapezno pločevino kot podkonstrukcijo
GHBT352 pdf
GHBT352 dwg

 

 

 

 

 

 

 

Detajl napušč strehe

Napušč brez previsaNapušč brez previsa topla streha na kasetah
GWBK450 pdf
GWBK450 dwg

 

 

 

 

 

 

Napušč s previsomNapušč s previsom topla streha na kasetah
GWBK451 pdf

GWKB451 dwg

 

 

 

 

 

 

 

Detajl stenski zaključek stranski

Zaključek na masivni zidZaključek na masivni zid topla streha na kasetah
GWBK500 pdf
GWBK500 dwg

 

 

 

 

 

 

Zaključek na pločevinasto fasadoZaključek na pločevinasto fasado Struktur topla streha na trapezni pločevini
GWBT501 pdf
GWBT501 dwg

 

 

 

 

 

 

Zaključek na pločevinasto fasadoZaključek na pločevinasto fasado Struktur vertikal topla streha na kasetah
GWPK502 pdf
GWPK502 dwg

 

 

 

 

 

 

 

GBS tehnični podatki

Detajl stenski zaključek čelni

Stenski zaključek čelniStenski zaključek čelni topla streha na kasetah
GWBK550 pdf
GWBK550 dwg

 

 

 

 

 

 

Stenski zaključek čelniStenski zaključek čelni topla streha na trapezni pločevini
GWBT551 pdf
GWBT551 dwg

 

 

 

 

 

 

 

Detajl sprememba naklona strešine

Sprememba naklona strešineSprememba naklona strešine topla streha na kasetah
GWBK650 pdf
GWKB650 dwg

 

 

 

 

 

 

 

Detajl odvodnjavanje

Odvodnjavanje v žleb topla strehaOdvodnjavanje v žleb topla streha na trapezni pločevini
GWBT050 pdf
GWBT050 dwg

 

 

 

 

 

Odvodnjavanje v žleb topla strehaOdvodnjavanje v žleb topla streha na kasetah
GWBK051 pdf

 

 

 

 

 

 

 

Odvodnjavanje - skriti žleb v atikiOdvodnjavanje - skriti žleb v atiki, topla streha na trapezni pločevini
GWPT150 pdf
GWPT150 dwg

 

 

 

 

 

Odvodnjavanje v žloti topla strehaOdvodnjavanje v žloti topla streha na trapezni pločevini
GWBT200 pdf
GWBT200 dwg

 

 

 

 

 

 

 

Detajl svetlobni trak

Svtlobni trak vzdolžno s strešinoSvtlobni trak vzdolžno s strešino topla streha na kasetah
GWBK750 pdf
GWBK750 dwg

 

 

 

 

 

 

Detajl svetlobna kupola

Zaključek svetlobna kupole spredajZaključek svetlobna kupole spredaj topla streha na kasetah
GWBK700 pdf
GWBK700 dwg

 

 

 

 

 

Zaključek svetlobna kupola stranski robZaključek svetlobna kupola stranski rob topla streha na kasetah
GWBK701 pdf
GWBK701 dwg

 

 

 

 

 

 

Zaključek svetlobna kupola zadajZaključek svetlobna kupola zadaj topla streha na kasetah
GWBK702 pdf
GWBK702 dwg

 

 

 

 

 

 

 

Detajl preboja dimnik

Preboj dimnik topla strehaPreboj dimnik topla streha
GWBK850 pdf
GWBK850 dwg